Maqueta

Maqueta

Maqueta

Maqueta

Cuberta

Cuberta

Primeira proba para a cuberta

Primeira proba para a cuberta

Outra proba para a cuberta

Outra proba para a cuberta

Achegámonos!

Achegámonos!

Gardas

Gardas

Portadiña

Portadiña

Colaxe orixinal da portadiña

Colaxe orixinal da portadiña

Páxinas 6 e 7

Páxinas 6 e 7

Páxinas 8 e 9

Páxinas 8 e 9

1º bosquexo do cemiterio con lapis de cores.

1º bosquexo do cemiterio con lapis de cores.

Storyboard. Proba para a 1ª escena do cemiterio.

Storyboard. Proba para a 1ª escena do cemiterio.

Storyboard. Outra proba para a escena do cemiterio.

Storyboard. Outra proba para a escena do cemiterio.

Colaxe orixinal do cemiterio

Colaxe orixinal do cemiterio

Páxinas 10 e 11

Páxinas 10 e 11

Colaxe orixinal de Aldara

Colaxe orixinal de Aldara

Storyboard. Outra proba para a presentación de Aldara.

Storyboard. Outra proba para a presentación de Aldara.

1º bocexo da presentación de Aldara con lapis de cores.

1º bocexo da presentación de Aldara con lapis de cores.

1º bocexo de Aldara

1º bocexo de Aldara

Páxinas 12 e 13

Páxinas 12 e 13

Colaxe orixinal de Fiz e Bibi

Colaxe orixinal de Fiz e Bibi

1º bocexo de Fiz

1º bocexo de Fiz

Bocexo de Fiz con carbón e pastel graxo.

Bocexo de Fiz con carbón e pastel graxo.

Proba de Fiz no xardín. Acuarela e rotulador.

Proba de Fiz no xardín. Acuarela e rotulador.

Páxinas 14 e 15

Páxinas 14 e 15

Colaxe orixinal da mansión

Colaxe orixinal da mansión

Bocexo da mansión con lapis de cores

Bocexo da mansión con lapis de cores

Páxinas 16 e 17

Páxinas 16 e 17

Colaxe orixinal de Raimundo a dieta e facendo a desfeita.

Colaxe orixinal de Raimundo a dieta e facendo a desfeita.